Fasefodring

To-strengs anlæg. Farven på udtagene gør det let også i store anlæg at holde styr på strengene.To-strengs anlæg. Farven på udtagene gør det let også i store anlæg at holde styr på strengene.Et Daltec fasefodringsanlæg giver mulighed for at køre to eller flere foderblandinger ud til dine dyr.

Anlæggene kan opbygges som flerstrengs anlæg eller som enkeltstrengs anlæg.

Flerstrengs anlæg
Anlægget opbygges med én foderstreng pr. fodertype, der ønskes tildelt. Via forskellig farvede udtag er det let at holde styr på de enkelte strenge også ved større systemer.


Enkelt-strengs anlæg
Anlægget fungerer som et almindeligt fyldeanlæg. Forskellen er ganske enkelt, at det kan håndtere flere foderblandinger i samme rørstreng.

Et ét-strenget faseanlæg giver dig en i forhold til flerstrengede anlæg bl.a. følgende fordele:

  • Pladsbesparende indbygning

  • Mulighed for at det hele kan styres fra én central og overskuelig styring.

  • Mulighed for også at blande foder fra to- eller flere siloer.

Styringspanel

Dual Feed - enkel og effektiv
Dual Feed styringen er udviklet på baggrund af mere end 20 års erfaring med fasefodring.

Med Dual Feed kan du styre to foderfaser, elektrisk positionerbare faseskod samt to siloer.

Betjeningsmåden er udviklet med speciel fokus på enkelthed og overskuelighed. Via displayet på fronten kan du altid se anlæggets aktuelle aktivitet.

Mere end to siloer
Intet problem! Via en softwareopgradering opdateres Dual-Feed til en multifase fodercomputer. Derved kan der styres helt op til 8 siloer.