Portionsfodring

Portionsfodring betyder, at anlægget kan tilpasse fodringen til den enkelte sti. Anlægget kan tage højde for forskelle i dyrenes vækst og vægt og viser dig løbende, om der er uregelmæssigheder i dyrenes appetit.

 • Foderkurver
 • Glidende overgang
 • Ad-lib / restriktiv fodring
 • Portionsvis fodertildeling

Feed Assistant Online styring

Feed Assistant Online er den centrale styring i Daltec portionsanlæg. Feed Assistant sørger for den løbende overvågning og styring af anlæggets drift, så dyrene også fodres, selv hvis pc'en ikke skulle køre.

Portionsfodring med Feed Assistant Online fordele:
 • Fodringen styres ud fra det konkrete foderbehov.
 • Skånsommere for dyrene at skifte foder pga. glidende overgang.
 • Altid frisk foder i automaterne, fordi genfyldningen først sker lige inden automaterne er tomme.
 • Ventilerne styres målrettet efter at modvirke effekten af afblanding, ved at kun den ventil, som skal modtage en given portion, holdes åben.
 • Anlæg med portionsfodring har en enklere opbygning end traditionel flerfasefodring, da der ikke skal tages højde for at føre returfoder tilbage til siloerne.

Daltec System Manager

Daltec System Manager giver dig et overskueligt og effektivt overblik over fodringen:

 • Uregelmæssigheder kan ses med det samme.
 • Foderkurver vises på diagramform såvel som i tabelform og giver et godt overblik over den ønskede fodring i de enkelte stier.
 • Et godt overblik af fodringens historik vises ligeledes overskueligt i en tabel og et diagram.